سیدمحمدرضا طوسی

صفحه نخست /سیدمحمدرضا طوسی
سيدمحمدرضا طوسي
نام و نام خانوادگی سیدمحمدرضا طوسی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق قدرت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز 46 (1395) 121-137
2
IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering 11 (2016) 700-707
3
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 73 (2015) 1015-1024
4
International Journal of Automotive Engineeringمهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با همکاری انجمن مهندسی خودرو ایران volume 5, No. 4 (1394) 2034-2053
5 انرژی ایران- کمیته ملی انرژی ج . ا.ا 3 (1394) 1-24
6
Mitteilungen Saechsischer Entomologen 114 (2015) 729-741
7
International Journal of Natural and Engineering Sciences 9 (2015) 08-12
8
International Journal of Natural and Engineering Sciences 9 (2015) 17-24
9
IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS 99 (2015) 1-9
10
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 56 (2014) 117-126