غلامرضا طلیسچی

صفحه نخست /غلامرضا طلیسچی
غلامرضا طليسچي
نام و نام خانوادگی غلامرضا طلیسچی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی معماری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 اولین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر - ایران، تبریز - 25 خرداد 1394
2 اولین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر - ایران، تبریز - 25 خرداد 1394
3 پنجمین همابش ملّی آموزش معماری - ایران، تهران - 09 و 10 آذر 1393