غلامرضا طلیسچی

صفحه نخست /غلامرضا طلیسچی
غلامرضا طليسچي
نام و نام خانوادگی غلامرضا طلیسچی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی معماری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 معماری و شهرسازی آرمان شهر (11)25 (1397) 189-199
2 مجله پژوهشهای معماری اسلامی 6 (1397) 19-38
3 معماری و شهرسازی آرمان شهر دوره 10 شماره 21 (1396) 77-86
4 معماری و شهرسازی آرمان شهر سال هفتم، شماره 27 (1396) 41- 50
5 باغ نظر 46 (1396) 51-64
6
Armanshahr Architecture & Urban Development 7(14) (2015) 33-43
7 معماری و شهرسازی 18 (1393) 57-68
8
INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH 6 (2014) 331-339
9
Armanshahr Architecture & Urban Development 6 (2014) 41-54