غلامرضا طلیسچی

صفحه نخست /غلامرضا طلیسچی
غلامرضا طليسچي
نام و نام خانوادگی غلامرضا طلیسچی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی معماری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 حمیدرضا امیری غلامرضا طلیسچی --- 1397/12/26
2 مهناز ونایی غلامرضا طلیسچی --- 1397/07/04
3 سپیده نیک نیا غلامرضا طلیسچی --- 1397/07/04
4 فرزانه فغان اوغانی غلامرضا طلیسچی --- 1397/04/12
5 سارو رحیم زادگان غلامرضا طلیسچی --- 1396/07/05
6 حسام شیری مبتکر غلامرضا طلیسچی --- 1396/07/05
7 مصطفی رستمی فرد غلامرضا طلیسچی --- 1395/11/03
8 ابوالفضل حیدری غلامرضا طلیسچی --- 1394/11/25
9 سهراب رضایی غلامرضا طلیسچی --- 1394/11/18
10 نینا حسین زاده غلامرضا طلیسچی --- 1394/11/18
11 راضیه شعاعی غلامرضا طلیسچی --- 1394/11/17
12 سپیده پاک غلامرضا طلیسچی --- 1394/11/17
13 مینا رضایی غلامرضا طلیسچی --- 1394/09/25