داریوش صفرزاده

صفحه نخست /داریوش صفرزاده
نام و نام خانوادگی داریوش صفرزاده
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه مهندسی بیوسیستم
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک