مهشید صحی زاده

صفحه نخست /مهشید صحی زاده
نام و نام خانوادگی مهشید صحی زاده
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی / دانشگاه بوعلی همدان، گروه مهندسی شهر سازی
تحصیلات فوق لیسانس / .
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!