جلال صادقیان

صفحه نخست /جلال صادقیان
جلال صادقيان
نام و نام خانوادگی جلال صادقیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی منابع آب
وبسایت
پست الکترونیک