محمدرضا صادقی

صفحه نخست /محمدرضا صادقی
نام و نام خانوادگی محمدرضا صادقی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه بوعلی همدان، گروه دامپزشکی
تحصیلات فوق لیسانس / ویروس شناسی پزشکی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!