علیرضا شوشتری

صفحه نخست /علیرضا شوشتری
عليرضا شوشتري
نام و نام خانوادگی علیرضا شوشتری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!