علیرضا شوشتری

صفحه نخست /علیرضا شوشتری
عليرضا شوشتري
نام و نام خانوادگی علیرضا شوشتری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک مواد و متالوژی - گرجستان، تفلیس - 27 و 28 آذر 1399
2 نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات - ایران، تهران- دانشگاه علم و صنعت - 03 و 04 دی 1398
3 نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات - ایران، تهران- دانشگاه علم و صنعت - 03 و 04 دی 1398
4 هشتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات - ایران، تهران دانشگاه شهید بهشتی - 13 و 14 آذر 1397
5
سیزدهمین کنفرانس انرژی پایدار - ایتالیا، پالرمو - 08 تا 12 مهر 1397
6 بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران - ایران، سمنان - 04 تا 06 اردیبهشت 1397
7
هفتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات - ایران، تهران- دانشگاه صنعتی شریف - 07 و 08 آذر 1396
8 هفتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات - ایران، تهران- دانشگاه صنعتی شریف - 07 و 08 آذر 1396
9 هفتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات - ایران، تهران- دانشگاه صنعتی شریف - 07 و 08 آذر 1396
10
نهمین کنفرانس غیر خطی اروپا - مجارستان، بوداپست - 04 تا 09 تیر 1396
11
نهمین کنفرانس غیر خطی اروپا - مجارستان، بوداپست - 04 تا 09 تیر 1396
12 بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران - ایران، تهران - 12 تا 14 اردیبهشت 1396
13
پنجمین کنفرانس بیت المللی در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک - ترکیه، استانبول - 11 و 12 شهریور 1395
14 بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران - ایران، یزد - 07 تا 09 اردیبهشت 1395
15
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک مکاترونیک - ایران، تهران - 28 و 29 بهمن 1394
16 نهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت - ایران، تهران - 27 تا 29 بهمن 1394
17
پنجمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات - ایران، تهران - 04 و 05 آذر 1394
18 بیست و سومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ایران - ایران، 22 - 24 اردیبهشت 1393 - ایران، تهران - 22 تا 24 اردیبهشت 1394
19
2nd International Conference on Electrical, Computer, Mechanical and Mechatronics Engineering (ICE2015), 27-28 August 2015, Istanbul, Turkey - Turkey, Istanbul - April 27 - 28, 2015
20 چهارمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات - ایران، تهران - 19 و 20 آذر 1393
21 چهارمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات - ایران، تهران - 19 و 20 آذر 1393
22 چهارمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات - ایران، تهران - 19 و 20 آذر 1393
23 چهارمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات - ایران، تهران - 19 و 20 آذر 1393
24
بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ایران - ایران، 2 - 20 اردیبهشت 1393
25 بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ایران - ایران، 2 - 20 اردیبهشت 1393
26
کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران - ایران، 2 - 08 اسفند 1392