علیرضا شوشتری

صفحه نخست /علیرضا شوشتری
عليرضا شوشتري
نام و نام خانوادگی علیرضا شوشتری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 عاطفه حسنی علیرضا شوشتری غلامحسین مجذوبی 1398/04/09
2 سعیده چمن میمندی علیرضا شوشتری سید نیما محمودی 1397/11/30
3 وحید عطابخشیان علیرضا شوشتری --- 1397/11/24
4 حامد شرکایی علیرضا شوشتری حمیدرضا کرمی 1397/09/20
5 محمدحسین ولایت پرورده علیرضا شوشتری --- 1397/04/04
6 حسن اصالت علیرضا شوشتری سید علی اصغر حسینی 1396/11/25
7 علیرضا معصومی علیرضا شوشتری --- 1396/07/15
8 صمد آسپار علیرضا شوشتری --- 1396/07/12
9 فرزاد تتر امیرحسین محمودی علیرضا شوشتری 1396/06/26
10 لیلا میرزایی ناصریه علیرضا شوشتری فرهاد شیخ سامانی 1395/07/13
11 سیدحسین رضویان علیرضا شوشتری --- 1395/07/11
12 سهیل رضوی علیرضا شوشتری --- 1395/03/11
13 سعید شبانپور علیرضا شوشتری --- 1394/12/25
14 رامین منتشلو علیرضا شوشتری --- 1394/07/26
15 شیوا وثوقی بانه علیرضا شوشتری --- 1393/12/02
16 حمید اسفندیاری علیرضا شوشتری وحید فخاری 1393/11/25
17 الهه باقری می آبادی علیرضا شوشتری --- 1393/06/30
18 عدنان خلفی علیرضا شوشتری --- 1393/04/14