حمید شکریان

صفحه نخست /حمید شکریان
نام و نام خانوادگی حمید شکریان
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
تحصیلات دکترای تخصصی / .
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!