غلامرضا شاملو

صفحه نخست /غلامرضا شاملو
غلامرضا شاملو
نام و نام خانوادگی غلامرضا شاملو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه گرافیک - هنرهای تجسمی
تحصیلات فوق لیسانس / نقاشی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات باستان شناسی پارسه 2 (1397) 143-159
2 مطالعات هنر اسلامی 23 (1394) 7-22
3 کیمیای هنر 3 (1392) 35-46
4 کیمیای هنر 3 (1392) 35-46
5 پژوهشهای اخلاقی(انجمن معارف اسلامی سابق)- انجمن معارف اسلامی 3 (1391) 95-112