یونس سیفی

صفحه نخست /یونس سیفی
نام و نام خانوادگی یونس سیفی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه کامپیوتر - نرم افزار
تحصیلات دکترای تخصصی / فناوری اطلاعات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Information Security 1 (2014) 1-27
2
International Journal of Security and Networks Volume 9 (2014) 85-103