کرم سیاوشی

صفحه نخست /کرم سیاوشی
كرم سياوشي
نام و نام خانوادگی کرم سیاوشی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه الهیات
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم قرآن و حدیث
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 الهیات تطبیقی 22 (1398) 63-80
2 مطالعات تفسیری 39 (1398) 47-60
3 پژوهش های انقلاب اسلامی 25 (1397) 55-72
4 پژوهشنامه امامیه سال 4 شماره7 (1397) 129-149
5 پژوهش های زبان شناسی 11 (1396) 109-132
6 آموزه های قرآنی - دانشگاه علوم اسلامی رضوی 25 (1396) 173-190
7 پژوهش های تفسیر تطبیقی 5 (1396) 7-35
8 معرفت - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 235 (1396) 93-102
9 قبسات - خصوصی 83 (1396) 167-189
10 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دوره 3 شماره6 (1395) 125-155
11 پژوهشنامه نهج البلاغه شماره 12، سال سوم (1394) 71-89
12 پژوهش علوم انسانی سال 16 شماره37 (1394) 83-105
13 شیعه شناسی - موسسه شیعه شناسی سال سیزدهم، شماره 49 ، بهار 1394 (1394) 207-224
14 مطالعات تفسیری سال ششم، شماره21 (1394) 29-50
15 فروغ وحدت سال دهم، شماره 39 (1394) 73-84
16 پژوهش های ادبی - قرآنی سوم (1393) 9-31
17 کتاب قیم سال چهارم شماره 11 (1393) 31-54
18 پژوهش های علم و دین سال چهارم شماره اول (1392) 19-38
19 ش 2 (2013) 43-67
20 س4- ش13 (2013) 89-107