سعید سهیلی

صفحه نخست /سعید سهیلی
نام و نام خانوادگی سعید سهیلی
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک