علی سلمانی

صفحه نخست /علی سلمانی
نام و نام خانوادگی علی سلمانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه گرافیک - هنرهای تجسمی
تحصیلات دکترای تخصصی / گرافیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های فلسفی 29 (1398) 361-388
2 پژوهش های فلسفی – کلامی 78 (1398) 143-164
3 پژوهش های هستی شناختی 14 (1397) 143-160
4 پژوهش های فلسفی جلد 12 شماره 23 (1397) 175-194
5 متافیزیک 25 (1397) 24-40
6 پژوهش های فلسفی – کلامی 75 (1397) 71-92
7
National academy of managerial staff of culture and arts herald 2(1) (2018) 153-160
8 متافیزیک سال 9 شماره 23 (1396) 37-50
9 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان 13 (1396) 227- 207
10 متافیزیک 23 (1396) 37-50
11 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان 1 (1395) 177-190
12 متافیزیک 1 (1394) 65-80
13 آینه معرفت 3 (1394) 25-37
14 حکمت و فلسفه - دانشگاه علامه طباطبایی 1 (1394) 7-20
15 پژوهش های فلسفی 1 (1394) 43-60
16 کیمیای هنر 14 (1394) 21-30
17 کیمیای هنر 3 (1392) 35-46
18 کیمیای هنر 3 (1392) 35-46
19 پژوهشهای اخلاقی(انجمن معارف اسلامی سابق)- انجمن معارف اسلامی 3 (1391) 95-112
20 حکمت و فلسفه 26 (1390) 35-46
21 پژوهش های فلسفی 53 (1389) 71-87