علی اصغر سپاهی گرو

صفحه نخست /علی اصغر سپاهی گرو
علي اصغر سپاهي گرو
نام و نام خانوادگی علی اصغر سپاهی گرو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زمین شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی-پترولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 زیبا نادرزاده علی اصغر سپاهی گرو حسین شهبازی 1399/12/20
2 نیره شامخی علی اصغر سپاهی گرو --- 1399/06/24
3 بهاره عبدالله زاده علی اصغر سپاهی گرو صدیقه سلامی 1398/11/14
4 ماندانا شفیعی علی اصغر سپاهی گرو --- 1398/11/14
5 سامان چراغی علی اصغر سپاهی گرو --- 1398/08/25
6 حامد وحیدپور علی اصغر سپاهی گرو محمد معانی جو 1398/06/30
7 امیر تقوی محمد معانی جو علی اصغر سپاهی گرو 1398/06/30
8 حمید قریشوندی ابخوکی علی اصغر سپاهی گرو محمد معانی جو 1398/06/26
9 مهناز فیروزی محمدحسین قبادی علی اصغر سپاهی گرو 1398/06/26
10 مرضیه قیاسیا علی اصغر سپاهی گرو فرهاد آلیانی 1398/04/17
11 مهرک منصوری علی اصغر سپاهی گرو --- 1397/07/08
12 سیده راضیه جعفری علی اصغر سپاهی گرو محسن موذن 1397/06/31
13 راضیه محمدی ترک علی اصغر سپاهی گرو --- 1396/12/09
14 طاهره مولایی یگانه اشرف ترکیان علی اصغر سپاهی گرو 1396/07/12
15 فاطمه مرادی علی اصغر سپاهی گرو --- 1396/02/03
16 عاطفه متقی توانا حسین شهبازی علی اصغر سپاهی گرو 1395/11/25
17 صدیقه سلامی علی اصغر سپاهی گرو محمد معانی جو 1395/11/17
18 صفورا صالحی متین علی اصغر سپاهی گرو حسین شهبازی 1394/11/26
19 فریبا کردی علی اصغر سپاهی گرو لیلی ایزدی کیان 1394/11/20
20 سمانه وفایی نیا حسین شهبازی علی اصغر سپاهی گرو 1394/11/19
21 محبوبه طالبی علی اصغر سپاهی گرو --- 1394/10/26
22 حسین درخشنده علی اصغر سپاهی گرو فرهاد الیانی 1394/01/28
23 زهرا رضوانی مکبر جواد ایزدیار علی اصغر سپاهی گرو 1393/12/10
24 محمدامین شکوری رودی علی اصغر سپاهی گرو اشرف ترکیان 1393/11/21
25 صانع ساسانی اشرف ترکیان علی اصغر سپاهی گرو 1393/10/18
26 نسرین پوینده همت محمد معانی جو علی اصغر سپاهی گرو 1393/07/09
27 مجید نیکوفر مجتبی حیدری علی اصغر سپاهی گرو 1393/06/23
28 ثریا کیانی نهاد اشرف ترکیان علی اصغر سپاهی گرو 1393/02/20
29 خدیجه محبی اشرف ترکیان علی اصغر سپاهی گرو 1392/12/13
30 لیدا صادقی لیلی ایزدی کیان علی اصغر سپاهی گرو 1392/12/12
31 لیدا صادقی لیلی ایزدی کیان علی اصغر سپاهی گرو 1392/12/12
32 سارا نجفی راشد علی اصغر سپاهی گرو حسین شهبازی 1392/11/20
33 سارا نجفی راشد علی اصغر سپاهی گرو حسین شهبازی 1392/11/20
34 خدیجه محبی اشرف ترکیان علی اصغر سپاهی گرو 1392/11/13
35 داود فریدونی غلامرضا خانلری مجتبی حیدری 1392/10/25
36 داود فریدونی --- علی اصغر سپاهی گرو 1392/10/25
37 حسن برجسته واسکس حسین شهبازی علی اصغر سپاهی گرو 1392/07/22
38 علی اکبر مومنی غلامرضا خانلری مجتبی حیدری 1392/06/16
39 علی اکبر مومنی --- علی اصغر سپاهی گرو 1392/06/16
40 --- غلامرضا خانلری مجتبی حیدری 1392/06/16
41 اکرم نیازی فرهاد الیانی محمد معانی جو 1392/02/31
42 اکرم نیازی فرهاد الیانی محمد معانی جو 1392/02/31
43 زهرا ایرانی اشرف ترکیان علی اصغر سپاهی گرو 1392/01/28
44 زهرا ایرانی اشرف ترکیان علی اصغر سپاهی گرو 1392/01/28
45 زهرا ایرانی اشرف ترکیان علی اصغر سپاهی گرو 1392/01/28
46 حسن برجسته واسکس حسین شهبازی علی اصغر سپاهی گرو 1391/07/22
47 لیلا نوری هندی اشرف ترکیان علی اصغر سپاهی گرو 1390/11/24
48 طیبه خاکسار علی اصغر سپاهی گرو لیلی ایزدی کیان 1390/11/19