سیدرضا سبزپوشان

صفحه نخست /سیدرضا سبزپوشان
سيدرضا سبزپوشان
نام و نام خانوادگی سیدرضا سبزپوشان
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه مهندسی برق
تحصیلات دانشوری / مهندسی برق
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Pure and Applied Mathematics Volume 109 No. 3 (2016) 757-762