حبیب اله سایه وند

صفحه نخست /حبیب اله سایه وند
حبيب اله سايه وند
نام و نام خانوادگی حبیب اله سایه وند
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Energy and Environmental Engineering 13 (2019) 236-242
2 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 48 (1397) 139-149
3 علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک 2 (1397) 21-41
4
Results in Physics 7 (2017) 1595-1607
5
Quaestiones Mathematicae 33 (2017) 1-19
6
Heat Transfer - Asian Research 1 (2017) 1-28
7
Frontiers in Heat and Mass Transfer 9,30 (2017) 1-9
8
Computational Methods for Differential Equations 4 (2016) 70-98
9
Thermal Science Online First 2016 (2016) 1-12
10
Transport Phenomena in Nano and Micro Scales 4(1) (2016) 11-18
11
Thermal Science OnLineFirst Issue 00 (2015) doi:10.2298/TSCI1503