پویا زمانی

صفحه نخست /پویا زمانی
پويا زماني
نام و نام خانوادگی پویا زمانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم دامی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 امیرحسین حامدی نژاد حسین جهانیان نجف آبادی علی اصغر ساکی 1399/12/26
2 مهرداد صادقی یکتا پویا زمانی احمد احمدی 1399/12/18
3 فاطمه سادات حسینی کلایه علی اصغر ساکی پویا زمانی 1399/08/11
4 زهرا احمدی فرهاد غفوری کسبی پویا زمانی 1399/06/30
5 محمد الماسی پویا زمانی سید ضیاءالدین میرحسینی 1399/04/29
6 زهرا مختاری احمد احمدی پویا زمانی 1398/12/06
7 میلاد حاتمی حسین جهانیان نجف آبادی علی اصغر ساکی 1398/11/30
8 جواد کوثری مقامی علی اصغر ساکی سارا میرزائی گودرزی 1398/11/29
9 بهزاد گلی پویا زمانی فرهاد غفوری کسبی 1398/11/29
10 پروانه احمدبیگی علی اصغر ساکی سارا میرزائی گودرزی 1398/11/23
11 محمد قاسمی فرهاد غفوری کسبی پویا زمانی 1398/11/21
12 شهرام محمدیان سارا میرزائی گودرزی علی اصغر ساکی 1398/09/30
13 علی ترکاشوند علی اصغر ساکی سارا میرزائی گودرزی 1398/09/30
14 هادی جعفری فروزش حسین جهانیان نجف آبادی علی اصغر ساکی 1398/06/31
15 فاطمه ونایی فرهاد غفوری کسبی احمد احمدی 1398/02/15
16 محسن رضایی داریوش علیپور پویا زمانی 1397/11/30
17 علی مرادعلیان پویا زمانی --- 1397/11/14
18 سیده سکینه نیک سیر سارا میرزائی گودرزی علی اصغر ساکی 1397/07/09
19 محیا محمدی زاده احمد احمدی پویا زمانی 1397/07/07
20 --- سید ضیاءالدین میرحسینی نوید قوی حسین زاده 1397/03/21
21 ژیلا شکری علی اصغر ساکی پویا زمانی 1396/12/10
22 پرستو محبی پویا زمانی احمد احمدی 1396/11/23
23 مریم قاسمی پویا زمانی محمود وطن خواه 1396/11/23
24 الهه اکبری حسین جهانیان نجف آبادی علی اصغر ساکی 1396/07/15
25 احمد عزیزی علی اصغر ساکی حسین جهانیان نجف آبادی 1396/07/15
26 مهدی جسوری شالی پویا زمانی صادق علیجانی 1396/07/12
27 سمیه سبزی پور علی اصغر ساکی پویا زمانی 1396/07/05
28 سمیرا نادری سهامی ضمیر سارا میرزائی گودرزی علی اصغر ساکی 1396/06/05
29 میثم پورطلوعی پویا زمانی مصطفی ملکی 1396/04/27
30 ندا حیدری صفر پویا زمانی --- 1395/12/24
31 محمد فرزانه فر حسین جهانیان نجف آبادی مصطفی ملکی 1395/07/13
32 محسن کاشفی لعل حسین جهانیان نجف آبادی مصطفی ملکی 1395/07/13
33 صفورا لطفی حسین جهانیان نجف آبادی علی اصغر ساکی 1395/07/13
34 طیبه زاهدی علی اصغر ساکی پویا زمانی 1395/07/13
35 یاسین کریمی علی اصغر ساکی حسین جهانیان نجف آبادی 1395/07/12
36 زهرا سالاری پویا زمانی --- 1395/07/05
37 ژیلا رجبی احمد احمدی پویا زمانی 1394/11/26
38 وحیده حاجوی احمد احمدی پویا زمانی 1394/11/26
39 سودا جنگی اقدم سارا میرزائی گودرزی علی اصغر ساکی 1394/11/25
40 اکرم عظیمی مصدق پویا زمانی --- 1394/11/21
41 سحر کمالی پویا زمانی --- 1394/11/20
42 محمدرضا قاسمی راد پویا زمانی احمد احمدی 1394/11/19
43 ارزو فلاح پویا زمانی --- 1394/11/12
44 محسن فرازنده شهرکی پویا زمانی احمد احمدی 1393/11/19
45 فریبا بنی اقبال پویا زمانی --- 1393/10/15
46 --- حسن علی عربی پویا زمانی 1393/07/01
47 حمیدرضا ظروفی پویا زمانی --- 1392/12/14
48 سیدمهدی مقیمی پویا زمانی --- 1392/12/14
49 نرگس آقا محمدی گنبدی سارا میرزائی گودرزی پویا زمانی 1392/12/10
50 سارا ندری پویا زمانی احمد احمدی 1392/07/07
51 روح اله اصلانی پویا زمانی احمد احمدی 1392/07/07
52 رضوان صفاری پور پویا زمانی احمد احمدی 1392/07/07
53 سارا ندری پویا زمانی احمد احمدی 1392/07/07
54 منصوره عبدالملکی علی اصغر ساکی سارا میرزائی گودرزی 1392/06/31
55 محمدرضا مرادی پویا زمانی احمد احمدی 1392/04/17