حسن زلقی

صفحه نخست /حسن زلقی
حسن زلقي
نام و نام خانوادگی حسن زلقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه حسابداری
تحصیلات دکترای تخصصی / حسابداری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 نیر عباس نژاد حسن زلقی --- 1399/12/18
2 مریم سهیل شربتی حسن زلقی --- 1399/11/26
3 آرش زواری حسن زلقی عباس افلاطونی 1399/11/13
4 امیر نظری حسن زلقی --- 1399/04/10
5 سیدمختار حسن یار حسن زلقی --- 1399/04/09
6 زهرا شیرزادی حسن زلقی --- 1398/06/26
7 لیلا ترنانه حسن زلقی --- 1398/06/26
8 رضا امیری حسن زلقی --- 1398/04/10
9 حامد امینیان باقر شمس زاده حسن زلقی 1397/11/24
10 مجتبی کمره گره حسن زلقی --- 1397/07/02
11 روح اله آماره حسن زلقی --- 1397/06/12
12 مهرسا ترکاشوند حسن زلقی --- 1397/04/25
13 مهدی خزایی حسن زلقی عباس افلاطونی 1397/04/19
14 بهاره خوش بیان حسن زلقی --- 1396/11/23
15 کفسان منصوری حسن زلقی --- 1396/09/21
16 سوسن مرادی حسن زلقی --- 1396/07/03
17 علی رضا دهنمکی مشک ابادی حسن زلقی --- 1395/07/10
18 مریم گودینی حسن زلقی --- 1395/04/20
19 نسیبه گراوند حسن زلقی --- 1395/04/20
20 رضا سلگی حسن زلقی عزت اله عباسیان 1394/11/27
21 حمیرا فتحی حسن زلقی --- 1394/11/27
22 نسیم رضایی حسن زلقی عباس افلاطونی 1394/11/21
23 ایمان انصاری عباس افلاطونی حسن زلقی 1394/08/16
24 یگانه شالی ایمان عباس افلاطونی حسن زلقی 1394/07/13
25 حامد کمریی عباس افلاطونی حسن زلقی 1394/07/13
26 محمد برزابادی فراهانی حسن زلقی عباس افلاطونی 1394/07/12
27 امیرمحمد صادقی حسن زلقی علی اکبر قلی زاده 1394/07/06
28 عاطفه آذر عباس افلاطونی حسن زلقی 1394/03/12