محمد رضائی خانی

صفحه نخست /محمد رضائی خانی
محمد رضائي خاني
نام و نام خانوادگی محمد رضائی خانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه الهیات
تحصیلات دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) - پژوهشکده امام خمینی (ره) شماره 72 (1395) 75-96