حمیدرضا رشیدی کنعان

صفحه نخست /حمیدرضا رشیدی کنعان
نام و نام خانوادگی حمیدرضا رشیدی کنعان
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه بوعلی همدان، گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / .
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!