محمدمهدی رشیدی

صفحه نخست /محمدمهدی رشیدی
نام و نام خانوادگی محمدمهدی رشیدی
شغل پژوهشگر در خارج از ایران / دانشگاه بوعلی همدان، گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک تبدیل انرژی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!