قاسم رحیمی

صفحه نخست /قاسم رحیمی
نام و نام خانوادگی قاسم رحیمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه خاکشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی و آلودگی خاک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 ترجمه مالکوم کرسر، کن کسلهام و تونی ادواردز 1395