علی دیهیمی

صفحه نخست /علی دیهیمی
نام و نام خانوادگی علی دیهیمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
IET Power Electronics 10 (2017) 1819 - 1831
2
IET Renewable Power Generation 11 (2017) 1688-1694
3
ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 149 (2017) 111-124
4
IET Generation Transmission & Distribution 11 (2017) 1094-1101
5 هوش محاسباتی در مهندسی برق 7 (1395) 1-1
6
International Journal of Civil Engineering - بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه علم و صنعت با همکاری انجمن مهندسی عمران 4 (1395) 1-10
7
ENERGY 106 (2016) 482-509
8 دانش آب و خاک 25 (1394) 269-284
9
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 54 (2014) 408–424