محمدجواد دکامی

صفحه نخست /محمدجواد دکامی
نام و نام خانوادگی محمدجواد دکامی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه معارف اسلامی
تحصیلات دکترای تخصصی / فلسفه اخلاق
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های فلسفی – کلامی 77 (1397) 197-218
2 پژوهشنامه نهج البلاغه 20 (1397) 71-93