میرحسین دزفولیان

صفحه نخست /میرحسین دزفولیان
نام و نام خانوادگی میرحسین دزفولیان
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه کامپیوترنرم افزار
تحصیلات دکترای تخصصی / کامپیوتر - نرم افزار
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز 49 (1398) 1345-1357
2
SN Applied Sciences 1 (2019) 1-10
3
Journal of Artificial Intelligence & Data Mining 6 (2018) 1-12
4
DIGITAL SIGNAL PROCESSING 62 (2017) 224-237
5
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 25 (2014) 470-482