قربان خلیل زاده رنجبر

صفحه نخست /قربان خلیل زاده رنجبر
نام و نام خانوادگی قربان خلیل زاده رنجبر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی انالیز
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS 2019 (2019) 273
2 سلامت کار ایران 16 (1398) 41-50
3
Journal of Advanced Mathematical Studies 12 (2019) 63-76
4
University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics 72 (2019) 1-16
5 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 13(4) (1397) 75-88
6
University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics Vol 79 , Iss 4 (2017) 41-50
7
advances in operator theory 2 (2017) 147-161
8
advances in fixed point theory vol (7) no(3) (2016) 315-330
9
International Journal of Mathmatics Analysis Vol. 7, no. 9 (2013) 425-432