وحید خداکرمی

صفحه نخست /وحید خداکرمی
وحيد خداكرمي
نام و نام خانوادگی وحید خداکرمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی صنایع
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی ضنایع
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهندسی صنایع و مدیریت دوره 35-1 شماره 1.1 (1398) 67-74
2 مهندسی صنایع 51 (1396) 297-310
3
QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL 3 (2017) 479-491
4
International Journal of Engineering 30(3) (2017) 411-423
5
WIND AND STRUCTURES 22 (2016) 543-553
6 بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 26 (1394) 433-444
7
Social Network Analysis and Mining 6 (2016) 10
8
Renewable and Sustainable Energy Reviews 51 (2015) 347–355
9 پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید 5 (1394) 107-119
10
Journal of Industrial Engineering and Management Vol 8 , No 1 (2015) 280-302
11
INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT MANAGEMENT Volume 32, Issue 7 (2014) 1233-1245
12
IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT Volume 61, Issue 3 (2014) 534-549