سعید خدابخش

صفحه نخست /سعید خدابخش
سعيد خدابخش
نام و نام خانوادگی سعید خدابخش
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه زمین شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی- رسوب شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 مجید صفاریان همدانی سعید خدابخش شیما کبیری 1398/11/27
2 لیلا ساکی سعید خدابخش بهروز رفیعی 1397/11/27
3 سیده زهرا حسینی عسگرابادی سعید خدابخش نصرالله عباسی 1397/11/10
4 مینا امیری سعید خدابخش بهروز رفیعی 1397/06/31
5 سیدمحمود حسینی حسن محسنی سعید خدابخش 1396/09/27
6 سیاوش رحیمی سعید خدابخش بهروز رفیعی 1395/11/16
7 اعظم داودی سعید خدابخش بهروز رفیعی 1395/08/24
8 مینا افشارنیا سعید خدابخش بهروز رفیعی 1394/11/26
9 حمید منصوری حسن محسنی سعید خدابخش 1394/06/22
10 علی مهدی نسب سماکوش سعید خدابخش حسین باقری 1393/11/28
11 شیوا عبدالملکی سعید خدابخش بهروز رفیعی 1393/11/28
12 فاطمه بارونی نجف اباد محمد معانی جو سعید خدابخش 1393/11/06
13 رضا بابازاده محمدحسین قبادی سعید خدابخش 1393/07/23
14 مجید طولابی حسن محسنی سعید خدابخش 1393/04/30
15 سیدابراهیم میرحسین زاده کشتلی سعید خدابخش بهروز رفیعی 1393/03/19
16 مریم شیراوند سعید خدابخش بهروز رفیعی 1392/07/08
17 رضوان عمرانی سعید خدابخش ناهید صحرارو 1392/07/03
18 رضوان عمرانی سعید خدابخش ناهید صحرارو 1392/07/03
19 پریا بهزادتبار محمدحسین قبادی سعید خدابخش 1392/04/17
20 پریا بهزادتبار محمدحسین قبادی سعید خدابخش 1392/04/17
21 مریم شیراوند سعید خدابخش محمد معانی جو 1391/07/08