حسن ختن لو

صفحه نخست /حسن ختن لو
حسن ختن لو
نام و نام خانوادگی حسن ختن لو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه کامپیوتر - نرم افزار
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT2019) - ایران، تهران - 10 تا 12 دی 1398
2 هفتمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران هجدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و هفدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند - ایران، بجنورد - 09 بهمن تا 11 اسفند 1397
3
7th Iranian joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems - IRAN, Bojnord - January 29 - 31, 2019
4
همایش بین المللی کامپیوتر و مهندسی دانش - ایران، مشهد - 03 تا 05 آبان 1397
5
همایش بین المللی کامپیوتر و مهندسی دانش - ایران، مشهد - 03 تا 05 آبان 1397
6
چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری - ایران، تهران - 01 دی 1396
7
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم - ایران، گیلان - 01 و 02 آذر 1396
8 دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم - ایران، گیلان - 01 و 02 آذر 1396
9
سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران - ایران، شهرکرد - 30 و 31 فروردین 1396
10 سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران - ایران، شهرکرد - 30 و 31 فروردین 1396
11 سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران - ایران، شهرکرد - 30 و 31 فروردین 1396
12
سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران - ایران، شهرکرد - 30 و 31 فروردین 1396
13
هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش - ایران، همدان - 17 و 18 شهریور 1395
14
هشتمین کنفرانس بین المللی رباتیک ایران - ایران، تهران - 21 تا 24 فروردین 1395
15 کنفرانس ملی محاسبات نرم - ایران، رشت - 27 و 28 آبان 1394
16
دومین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری - ایران، تهران - 14 و 15 آبان 1394
17
چهارمین همایش مشترک فازی و سیستمهای هوشمند - ایران، تهران - 17 تا 20 شهریور 1394
18
The 7th International Conference on Information and Knowledge Technology(IKT2015) - Iran, Urmia - May 26 - 28, 2015
19 اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تهران - 30 اردیبهشت 1394
20 دومین کنفرانس بین اللملی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران - ایران، رشت - 20 اسفند تا 21 خرداد 1393
21 دومین کنفرانس بین اللملی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران - ایران، رشت - 20 اسفند تا 21 خرداد 1393
22 دومین کنفرانس بین اللملی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران - ایران، رشت - 20 اسفند تا 21 خرداد 1393
23 بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران - ایران، مشهد - 12 تا 14 اسفند 1393
24
4th International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE2014) - مشهد, 0 - October 29 - 30, 2014
25 ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران - ایران، گناباد - 28 تا 30 مرداد 1393
26
ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران - ایران، گناباد - 28 تا 30 مرداد 1393
27
International Conference on Robotics and Emerging Allied Technologies in Engineering (iCREATE) - Pakistan, Islamabd - April 22 - 24, 2014