حسن ختن لو

صفحه نخست /حسن ختن لو
حسن ختن لو
نام و نام خانوادگی حسن ختن لو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه کامپیوتر - نرم افزار
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ماشین بینایی و پردازش تصویر 6 (1398) 79-88
2
Signal Image and Video Processing 13 (2019) 1619-1627
3
International Journal of Engineering, Transactions B: Applications 32 (2019) 1101-1116
4 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز 49 (1398) 645-656
5
IET Signal Processing 13 (2019) 70-79
6
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS 96 (2019) 33-50
7 فناوری آموزش 13 (1397) 1-10
8
APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE 32 (2018) 568-581
9
Acoustics Australia 46 (2018) 269-280
10
Signal Image and Video Processing 12 (2018) 885-893
11
APPLIED ACOUSTICS 140 (2018) 83-91
12
International Journal of Engineering 31 (2018) 250-262
13
Journal of Artificial Intelligence & Data Mining 6 (2018) 1-12
14
JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS 40 (2017) 486-493
15
MEDICAL IMAGE ANALYSIS 40 (2017) 111-132
16
DIGITAL SIGNAL PROCESSING 62 (2017) 224-237
17
Swarm and Evolutionary Computation 30 (2016) 11-26
18
APPLIED SOFT COMPUTING 43 (2016) 596-618
19 فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران - انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 23 (1395) 25-36
20 صنایع الکترونیک - پژوهشگاه الکترونیک ایران 6 (1394) 67-79
21
APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE 29 (2015) 766-785
22
JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION 99 (2015) 237-243
23 علوم و فناوریهای پدافند نوین 3 (1393) 203-210
24
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA 100 (2014) 1090-1097
25
International Journal of Electrical and Computer Engineering 4 (2014) 548-556
26
journal of research in health science 14 (2014) 157-162
27
Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications 26 (2014) 1450030-1450037
28 فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 18 (1392) 73-96
29
Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications 26 (2014) 1450010-1450017