مصطفی حسینی

صفحه نخست /مصطفی حسینی
نام و نام خانوادگی مصطفی حسینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبانهای خارجی
تحصیلات دکترای تخصصی / ادبیات انگلیسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 ترجمه دیک دیویس 1398
2 ترجمه زیگبرت سالمون پراور 1398
3 ترجمه گروه نویسندگان 1397