مصطفی حسینی

صفحه نخست /مصطفی حسینی
نام و نام خانوادگی مصطفی حسینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبانهای خارجی
تحصیلات دکترای تخصصی / ادبیات انگلیسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 کنفرانس علمی هزاره خیام - اسپانیا، مادرید - 28 و 29 بهمن 1398
2
The Second International Conference on Current Issues on Languages,Dialects, and Linguistics - Iran, Ahwaz - February 01 - 02, 2018
3 همایش ملی هزار ویکشب و ادبیات ایران و جهان - ایران، همدان - 07 و 08 شهریور 1396