علیرضا حاتمی

صفحه نخست /علیرضا حاتمی
نام و نام خانوادگی علیرضا حاتمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / برق گرایش سیستمهای قدرت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 هوش محاسباتی در مهندسی برق 10 (1398) 1-14
2 هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره 8، شماره 1 (1396) 9-24
3 هوش محاسباتی در مهندسی برق 7 (1395) 1-1
4 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز 46 (1395) 121-137
5 انرژی ایران- کمیته ملی انرژی ج . ا.ا 3 (1394) 1-24
6
Mitteilungen Saechsischer Entomologen 114 (2015) 729-741
7
International Journal of Natural and Engineering Sciences 9 (2015) 08-12
8 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز 45 (1394) 53-66
9
International Journal of Natural and Engineering Sciences 9 (2015) 17-24
10 هوش محاسباتی در مهندسی برق 5 (1393) 31-44