حسین جهانیان نجف آبادی

صفحه نخست /حسین جهانیان نجف آبادی
حسين جهانيان نجف آبادي
نام و نام خانوادگی حسین جهانیان نجف آبادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم دامی (تغذیه طیور)
وبسایت
پست الکترونیک