محمد حسین توکلی

صفحه نخست /محمد حسین توکلی
نام و نام خانوادگی محمد حسین توکلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY 55 (2020) 1900147
2
CRYSTENGCOMM 20 (2018) 7857
3 پژوهش سیستم های بس ذره ای 18 (1397) 23-33
4 Iranian Journal of Physics Research 18 (2018) 409-420
5
Materials Research Express 5 (2018) 105507
6
Journal of Heat and Mass Transfer Research 5 (2018) 69-77
7
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 483 (2018) 125-133
8 الکترومغناطیس کاربردی – دانشگاه جامع امام حسین (ع) با همکاری انجمن جنگال ایران 1 (1396) 37-44
9
CRYSTENGCOMM 19 (2017) 576–583
10
CHINESE PHYSICS LETTERS 5 (2016) 058102
11
CRYSTENGCOMM 18 (2016) 3942-3948
12
Journal of Heat and Mass Transfer Research 2 (2015) 21-29
13
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 421 (2015) 66-74
14
SOP Transactions on Applied Physics 1 (2014) 38-47
15
SOP Transactions on Theoretical Physics 1 (2014) 110-117