محمود تعجبی

صفحه نخست /محمود تعجبی
محمود تعجبي
نام و نام خانوادگی محمود تعجبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت برآموزش سازمان ها سال هشتم شماره 2 / پاییز و زمستان 98 (1398) 11-46