بشیر پوروقار

صفحه نخست /بشیر پوروقار
بشير پوروقار
نام و نام خانوادگی بشیر پوروقار
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه گرافیک - هنرهای تجسمی
تحصیلات دکترای تخصصی / پژوهش هنر
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان 13 (1396) 227- 207