حسین پارسیان

صفحه نخست /حسین پارسیان
حسين پارسيان
نام و نام خانوادگی حسین پارسیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات فوق لیسانس / Mathematical Physics
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Pure and Applied Mathematics Volume 109 No. 3 (2016) 757-762