نسرین پارسایی

صفحه نخست /نسرین پارسایی
نام و نام خانوادگی نسرین پارسایی
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه تربیت بدنی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی وعلوم ورزشی - رفتارحرکتی
وبسایت
پست الکترونیک