نسترن بهاری پور

صفحه نخست /نسترن بهاری پور
نام و نام خانوادگی نسترن بهاری پور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
تحصیلات فوق لیسانس / مهندسی معماری
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!