محمدسعید ایزدی

صفحه نخست /محمدسعید ایزدی
محمدسعيد ايزدي
نام و نام خانوادگی محمدسعید ایزدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه طراحی شهری
تحصیلات دکترای تخصصی / معماری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 معماری و شهرسازی آرمان شهر 31 (1399) 225-239
2 باغ نظر 17 (87) (1399) 5-18
3 پژوهش و برنامه ریزی شهری 11 (1399) 0-00
4
Global Journal of Human Social Sciences (H) Interdisciplinary 20-6 (2020) 57-70
5 Journal of Environmental Studies 46(2) (2020) 209-224
6 معماری و شهرسازی ایران 18 (1398) 139-157
7 معماری و شهرسازی پایدار 4 (1398) 65-82
8 مطالعات شهر ایرانی ـ اسلامی 38 (1398) 21-36
9 باغ نظر 79 (1398) 15-28
10 آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 7-2 (1398) 126-142
11 باغ نظر 75 (1398) 15-32
12 پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری 4 (1397) 705-720
13
Space Ontology International Journal 7 (2018) 55-70
14 معماری و شهرسازی 21 (1397) صفحه 5-23
15 مطالعات معماری ایران 13 (1397) 127-147
16
Journal of History Culture and Art Research 7 (2018) 136-151
17 مجله پژوهشهای معماری اسلامی 15 (1396) 1-19
18 معماری و شهرسازی 22 (1396) 19-28
19 Journal of Environmental Studies 43 (2017) 1-15
20 هفت حصار 18 (1395) 53-68
21 علوم وتکنولوژی محیط زیست دانشگاه آزاداسلامی با همکاری انجمن محیط زیست ایران دوره هجدهم، ویژه نامه شماره 3 (1395) 237-255
22 معماری و شهرسازی 21 (1395) 15-26
23 باغ نظر 41 (1395) 35-46
24 مطالعات شهری دوره 5، شماره 20، (1395) 79-91
25 معماری و شهرسازی ایران دوره 7 - شماره 11 (1395) 115-127
26 Journal of Environmental Studies 42 (2016) 81-96
27 هویت شهر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دوره 9، شماره 24، (1394) 43-54
28 باغ نظر دوره 12، شماره 35 (1394) 15-26
29 معماری و شهرسازی دوره 20، شماره 2 (1394) 5-12
30 مطالعات شهری دوره 4 , شماره 13 (1393) 17-31
31 نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی دوره 4، شماره 2 (1393) 54-63
32 مطالعات شهری دوره 3، شماره 9 (1392) 17-30