محمدسعید ایزدی

صفحه نخست /محمدسعید ایزدی
محمدسعيد ايزدي
نام و نام خانوادگی محمدسعید ایزدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه طراحی شهری
تحصیلات دکترای تخصصی / معماری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری 4 (1397) 705-720
2 معماری و شهرسازی 21 (1397) صفحه 5-23
3 مطالعات معماری ایران 13 (1397) 127-147
4
Journal of History Culture and Art Research 7 (2018) 136-151
5 مجله پژوهشهای معماری اسلامی 15 (1396) 1-19
6 معماری و شهرسازی 22 (1396) 19-28
7 محیط شناسی 43 (1396) 1-15
8 هفت حصار 18 (1395) 53-68
9 علوم وتکنولوژی محیط زیست دانشگاه آزاداسلامی با همکاری انجمن محیط زیست ایران دوره هجدهم، ویژه نامه شماره 3 (1395) 237-255
10 معماری و شهرسازی 21 (1395) 15-26
11 باغ نظر 41 (1395) 35-46
12 مطالعات شهری دوره 5، شماره 20، (1395) 79-91
13 معماری و شهرسازی ایران دوره 7 - شماره 11 (1395) 115-127
14 محیط شناسی 42 (1395) 81-96
15 هویت شهر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دوره 9، شماره 24، (1394) 43-54
16 باغ نظر دوره 12، شماره 35 (1394) 15-26
17 معماری و شهرسازی دوره 20، شماره 2 (1394) 5-12
18 مطالعات شهری دوره 4 , شماره 13 (1393) 17-31
19 نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی دوره 4، شماره 2 (1393) 54-63
20 مطالعات شهری دوره 3، شماره 9 (1392) 17-30