احمد ارشادی

صفحه نخست /احمد ارشادی
نام و نام خانوادگی احمد ارشادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، ارومیه - 04 تا 07 شهریور 1398
2 یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، ارومیه - 04 تا 07 شهریور 1398
3 یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، ارومیه - 04 تا 07 شهریور 1398
4 یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، ارومیه - 04 تا 07 شهریور 1398
5 نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی - ایران، سنندج - 19 و 20 اردیبهشت 1397
6 اولین کنفرانس بین المللی علوم باغبانی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران - ایران، تهران - 13 تا 16 شهریور 1396
7
اولین کنفرانس بین المللی علوم باغبانی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران - ایران، تهران - 13 تا 16 شهریور 1396
8 سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش - ایران، ملایر - 07 و 08 مهر 1395
9 اولین سمپوزیوم میو های ریز - ایران، همدان - 03 و 04 شهریور 1395
10 اولین سمپوزیوم میو های ریز - ایران، همدان - 03 و 04 شهریور 1395
11 نهمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، اهواز - 05 تا 08 بهمن 1394
12 نهمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، اهواز - 05 تا 08 بهمن 1394
13 نهمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، اهواز - 05 تا 08 بهمن 1394
14 نهمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، اهواز - 05 تا 08 بهمن 1394
15 کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست - مالزی، کوالالامپور - 24 آذر 1394
16 دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار - ایران، 2 - 01 شهریور 1393
17
IInd IS on Wild Relatives of Subtropical and Temperate Fruit and Nut Crops - Azerbayjan, Baku - April 07 - 12, 2014
18 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
19 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
20 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
21 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
22 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
23 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
24 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
25 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
26 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392
27 هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران - ایران، 2 - 04 تا 07 شهریور 1392