احمد ارشادی

صفحه نخست /احمد ارشادی
نام و نام خانوادگی احمد ارشادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 پروانه محبی احمد ارشادی --- 1399/12/27
2 محدثه السادات حسینی احمد ارشادی --- 1399/12/26
3 بهار بزن بیرانوند فرشاد دشتی --- 1399/12/26
4 سمیه امرایی تبار احمد ارشادی --- 1399/12/24
5 افسانه فرحمندی احمد ارشادی --- 1399/12/23
6 فاطمه مستوفی احمد ارشادی --- 1399/08/28
7 نوشین بهرامی خورشید احمد ارشادی --- 1399/08/27
8 سیدصمد مرادی حیدراباد احمد ارشادی --- 1399/05/05
9 عباس جهانگیری فر محمود اثنی عشری --- 1398/11/30
10 منیژه عقیقی شریف احمد ارشادی --- 1398/11/15
11 سعیده محمدی احمد ارشادی --- 1398/11/15
12 پرستو قربانی احمد ارشادی اختر شکافنده 1398/06/31
13 علیرضا براتی جورابی احمد ارشادی --- 1398/06/30
14 حدیثه حقی احمد ارشادی فرهنگ رضوی 1398/06/27
15 حسین مرادی محمود اثنی عشری احمد ارشادی 1397/11/29
16 منوچهر رشیدی رضا امیری چایجان احمد ارشادی 1397/11/27
17 زینب مقدم شهرتی فرشاد دشتی احمد ارشادی 1397/11/27
18 پرنیا پاکان احمد ارشادی حسن ساری خانی 1397/11/17
19 راضیه رستمی احمد ارشادی --- 1397/11/14
20 معصومه رضایی احمد ارشادی --- 1397/07/07
21 داریوش آتشکار احمد ارشادی حمید عبدالهی 1396/12/23
22 زینب حیدریان حسن ساری خانی احمد ارشادی 1396/11/21
23 زهرا زارعی احمد ارشادی --- 1396/11/21
24 نور اله قهرمانزاده علی عزیزی احمد ارشادی 1396/01/27
25 جواد فرخی تولیر احمد ارشادی سونا حسین اوا 1395/12/11
26 حامد کیان فرد احمد ارشادی --- 1395/11/23
27 فرهاد کرمی منصور غلامی احمد ارشادی 1395/11/17
28 احسان کشاورزیان احمد ارشادی فرشاد دشتی 1395/10/22
29 سپهر خنجری کاکاوندی احمد ارشادی --- 1395/09/21
30 فریاد بهمنی فرشاد دشتی احمد ارشادی 1395/07/05
31 مژگان غلامی احمد ارشادی --- 1395/06/31
32 ناصر ستاری احمد ارشادی --- 1394/12/22
33 مسلم حامی ده سروی اصغر میرزائی اصل علی دلجو 1394/11/27
34 فرهاد مرادی احمد ارشادی --- 1394/11/24
35 مریم ستایش جلالی فرشاد دشتی احمد ارشادی 1394/11/20
36 خدیجه طاهرپور احمد ارشادی --- 1394/11/14
37 لقمان کریمی حسن ساری خانی احمد ارشادی 1394/11/04
38 امیرحسین پروین فام احمد ارشادی حسین حکم آبادی 1394/01/17
39 مرتضی خلج احمد ارشادی فرهاد رجالی 1393/11/27
40 سعید دارابی محمود اثنی عشری احمد ارشادی 1393/11/22
41 مرتضی خلج احمد ارشادی فرهاد رجالی 1393/11/21
42 مریم باقری محمود اثنی عشری احمد ارشادی 1393/07/09
43 --- احمد ارشادی --- 1393/07/09
44 عاطفه امینی احمد ارشادی دوستمراد ظفری 1393/06/25
45 روح الله کریمی احمد ارشادی محمود اثنی عشری 1393/06/25
46 سینا کردزاده حسن ساری خانی احمد ارشادی 1393/04/31
47 محمد رضا زکایی خسرو شاهی محمود اثنی عشری احمد ارشادی 1392/09/13
48 حمید خسروی نظراباد احمد ارشادی حسین بیات 1392/08/12
49 حمید خسروی نظراباد احمد ارشادی حسین بیات 1392/08/12
50 اقدس افشاری احمد ارشادی فرهاد رجالی 1392/06/31
51 اقدس افشاری احمد ارشادی حسین بیات 1392/06/31
52 راضیه رستمی احمد ارشادی حسن ساری خانی 1392/06/30
53 بابک ولی زاده کاجی احمد ارشادی مسعود توحید فر 1392/06/19