جلال ارجمندی

صفحه نخست /جلال ارجمندی
نام و نام خانوادگی جلال ارجمندی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده شیمی / گروه شیمی فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
دوازدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران - ایران، اصفهان - 13 و 14 اردیبهشت 1396
2
دوازدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران - ایران، اصفهان - 13 و 14 اردیبهشت 1396
3
دوازدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران - ایران، اصفهان - 13 و 14 اردیبهشت 1396