احمد احمدی

صفحه نخست /احمد احمدی
احمد احمدي
نام و نام خانوادگی احمد احمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / ژنتیک و اصلاح نژاد دام
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 فاطمه ونایی فرهاد غفوری کسبی احمد احمدی 1399/02/15
2 زهرا مختاری احمد احمدی پویا زمانی 1398/12/06
3 غلامعلی محمدی احمد احمدی علی اصغر ساکی 1398/11/23
4 ارمان بهرامی حسین جهانیان نجف آبادی علی اصغر ساکی 1398/09/30
5 مهدی آقا بصیری سرابی علی اصغر ساکی حسین جهانیان نجف آبادی 1398/06/31
6 پوریا صارمی شهاب عباس فرح آور احمد احمدی 1398/06/31
7 نسیم لشگری گلریز احمد احمدی --- 1398/06/31
8 امیرحسین مهران فروز عباس فرح آور احمد احمدی 1397/11/29
9 امین صمدی سارا میرزائی گودرزی علی اصغر ساکی 1397/11/29
10 محیا محمدی زاده احمد احمدی پویا زمانی 1397/07/07
11 محمدمهدی محمدی عباس فرح آور احمد احمدی 1397/06/31
12 زینب رستمی عباس فرح آور احمد احمدی 1397/04/31
13 یاسمن موسوی علی اصغر ساکی سارا میرزائی گودرزی 1396/11/30
14 مصطفی هاشمی احمد احمدی --- 1396/11/24
15 پرستو محبی پویا زمانی احمد احمدی 1396/11/23
16 زینب باردل علی اصغر ساکی سارا میرزائی گودرزی 1396/10/30
17 نفیسه مرادی اورنگ علی اصغر ساکی احمد احمدی 1396/07/15
18 رضا طالبی احمد احمدی فضل اله افراز 1396/06/28
19 فاطمه ابوالفضلی حسن علی عربی عباس فرح آور 1395/11/25
20 مهدی صفری علی اصغر ساکی سارا میرزائی گودرزی 1395/11/17
21 صدرالدین انواری مجد احمد احمدی پژمان محمودی کوهی 1395/11/03
22 ناهید بختیاری معز سارا میرزائی گودرزی علی اصغر ساکی 1395/10/26
23 زینب کافی احمد احمدی فرهاد غفوری کسبی 1395/10/22
24 زهرا سالاری پویا زمانی --- 1395/07/05
25 محمود بجیده فضل اله افراز --- 1395/02/22
26 ژیلا رجبی احمد احمدی پویا زمانی 1394/11/26
27 وحیده حاجوی احمد احمدی پویا زمانی 1394/11/26
28 محمدرضا قاسمی راد پویا زمانی احمد احمدی 1394/11/19
29 جواد قره غانی احمد احمدی --- 1393/12/25
30 مرتضی کریمی احمد احمدی --- 1393/11/29
31 محسن فرازنده شهرکی پویا زمانی احمد احمدی 1393/11/19
32 زهرا بهرامی علی اصغر ساکی احمد احمدی 1392/12/07
33 پرستو چراغی علی اصغر ساکی احمد احمدی 1392/07/09
34 سارا ندری پویا زمانی احمد احمدی 1392/07/07
35 روح اله اصلانی پویا زمانی احمد احمدی 1392/07/07
36 رضوان صفاری پور پویا زمانی احمد احمدی 1392/07/07
37 سارا ندری پویا زمانی احمد احمدی 1392/07/07
38 محمدرضا مرادی پویا زمانی احمد احمدی 1392/04/17