محمود ینکی ملکی

صفحه نخست /محمود ینکی ملکی
محمود ينكي ملكي
نام و نام خانوادگی محمود ینکی ملکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند / گروه علوم انسانی -نهاوند
تحصیلات دکترای تخصصی / مطالعات ترجمه
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمحل و سال
1 دانشگاه نهاوند سابق-مجتمع آموزش عالی کنونی (1399)
2 دانشگاه نهاوند سابق-مجتمع آموزش عالی کنونی (1399)
3 دانشگاه نهاوند سابق-مجتمع آموزش عالی کنونی (1398)